Fonds Research in Ophtalmology

Prijs van het fonds voor Research in Oftalmologie

Steffi Matthyssen  Oogheelkunde

3D printed human recombinant collagen scaffolds for corneal tissue engineering: determination of cell-scaffold interactions

Michel Haagdorens  Oogheelkunde

Tissue engineering in ophthalmology: regenerating the anterior cornea using self-aligning recombinant human collagen scaffolds and corneal epithelial stem cells

Bert Van den Bogerd  Oogheelkunde

In vitro functional characterisation of tissue engineered corneal endothelial grafts

Irene Ruiz Hidalgo  Oogheelkunde

Automatic detection of early keratoconus using topography and biomechanical measurements in the corneal horizontal and vertical axis

CMI – verrijkingsprojecten biobanking

Christian Vrints, Marc Claeys, Johan Saenen, Bart Loeys, Emeline Van Craenenbroeck  Cardiologie-Medische Genetica

Sample enrichment and development of extended cardiac clinical data set for translational research in sudden cardiac death

Thomas Vanwolleghem, Peter Michielsen, Erwin Ho, Sven Francque              Gastro-enterologie en hepatologie

China aan de Schelde

FWO – fundamenteel klinisch mandaat

Jonathan Baets  Neurologie

Genomica van erfelijke neuromusculaire ziekten: naar de ontwikkeling van nieuwe biomerkers en therapieën

nieuwe biomerkers en therapieën.

IWT-Strategisch basisonderzoek

Kim Luyckx  ICT-Biomina

Acquiring Crucial Medical Information Using Language Technology (ACCUMULATE)

Multicentrische studie